ÉLŐHELYEK ÉS FAJOK

 • Remetebogár (Osmoderma eremita)

  A pályázat célja e bogárfaj egyedszámának legalább 10%-os gyarapítása és a számára megfelelő élőhelyek növelése legalább 20%-kal. Szlovákia területén 300 fűzfa visszavágására és 500 db fűzfa ültetésére kerül sor.

 • Szikes élőhelyek 1340 és 1530

  A pályázat során a szikes területek vízrendszerének helyrehozására és legeltetésére kerül sor, amelyek a legfontosabb szerepet játszák ezen természeti értékek megóvásában.

 • 6210 - Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek

  Szlovákia területén 17 különleges természetmegőrzési terület kezelésére kerül sor. A Dévényi-tető területen 10 infravörös kamerával ellátott megfigyelő rendszert telepítenek a veszélyeztetett növényfajok ellopásának csökkentése érdekében.

 • Homoki élőhelyek 6120 és 6260, síksági pannon löszsztyeppek 6250

  Összesen 83 ha terület kerül többek között lovakkal való legeltetés alá.

 • Fás élőhelyek 91N0 – Pannon homoki borókás-nyárasok:

  A Csenkei erdőben 130 ha területen a fásszárú özönnövények eltávolítására kerül sor.

 • Erdők 91E0 - Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők

  Dél-Szlovákia területén 30,000 db őshonos fafaj ültetésére és további kezelésre, emellett 30 ha területen a fásszárú özönnövények eltávolítására kerül majd sor.