25 lokalit
v Jihočeském
kraji
30 lokalit
na jižním
Slovensku
Ochrana
11 prioritních
stanovišť
Ochrana
3 prioritních
druhů
 

EXPECTED GOALS OF THE PROJECT

Hlavním cílem navrhovaného projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 EVL v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Projekt CZ – SK South LIFE je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

 

Gentianella praecox subsp. bohemica

The goal of the project is to optimise the management of 33 ha and increase the size of the habitat by 8.8 ha, i.e. an increase by 50 % when compared with the actual situation. Another goal is to increase the species population by 10 % minimally.

Osmoderma eremita

The goal of the project is to increase the species population by 10 % minimally and increase the size of suitable sites by 20 %. Within the framework of the whole project, more than 1,000 old trees will be treated and other 1,000 trees will be planted. 300 pollard willows will be treated, and 500 willows will be planted.

Carabus menetriesi pacholei

The goal is to increase the size of the species habitat by 20 ha (15 % of the actual size) and to increase the species population also by 15 %.

Zobrazit všechny cíle

Projektové území

Opatření budou realizována celkem na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách, z toho 25 v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku.

 

Česká Republika

 1. Blatná
 2. Borkovická blata
 3. Čistá hora
 4. Háje
 5. Hlubocké hráze
 6. Hlubocké obory
 7. Horní Malše
 8. Hroby
 9. Jaroškov
 10. Kozlovská stráň
 11. Lužnice a Nežárka
 12. Nerestský lom
 13. Opolenec
 1. Pastvina u Přešťovic
 2. Pláničský rybník-Bobovec
 3. Pohoří na Šumavě
 4. Rašeliniště Kapličky
 5. Sokolí hnízdo a bažantnice
 6. Svatý Kříž
 7. Šumava
 8. Tejmlov - Nad Zavírkou
 9. Úbislav
 10. Vlašimská Blanice
 11. Vrbenské rybníky
 12. Zlatý potok v Pošumaví

Slovensko

 1. Abov
 2. Alúvium starej Nitry
 3. Biele hory
 4. Burdov
 5. Čenkov
 6. Čiližské močiare
 7. Číčovské luhy
 8. Devínska kobyla
 9. Drieňová hora
 10. Dunaj
 11. Dunajské trstiny
 12. Gavurky
 13. Chotínske piesky
 14. Jurský Chlm
 15. Kamenínske slaniská
 1. Karáb
 2. Kľúčovské rameno
 3. Modrý vrch
 4. Mostová
 5. Nesvadské piesky
 6. Palárikovské lúky
 7. Panské lúky
 8. Pavelské slanisko
 9. Ploská hora
 10. Seleštianska stráň
 11. Starý vrch
 12. Štokeravská vápenka
 13. Šurianske slaniská
 14. Veľkolélsky ostrov
 15. Zobor
 

Aktuality

Nasazujeme GIS do projektu

Geografické informační systémy (GIS) nejsou jen mapy, ale hlavně data, data, data …. A data pro přípravu projektu a jeho úspěšnou realizaci nezbytně potřebujeme.

Program Life

Pro program LIFE byly MŽP ČR ve spolupráci s ČSOP Salamandr vytvořeny v rámci projektu Czech LIFE speciální stránky. Snadno tak najdete nejen množství vyčerpávajících informací ...

Národní výzva k předkládání žádostí

Dne 29. 3. 2018 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace ...

Základní seminář programu Life

Tak a letošní sezóna programu LIFE nám už zase začíná! Kdo by měl zájem o tento prestižní program Evropské unie zaměřený na podporu životního prostředí ...

Všechny aktuality